ul. Wrocławska 5, 68-200 Żary
tel: 68 452 72 85
tel. kom: 699 973 408
lubuskiruch@wp.pl

Myślisz o przyjęciu dziecka do
Waszej rodziny? (ulotka
informacyjna)

.. DOKUMENTY DO POBRANIA
..
WNIOSEK DO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W ŻARACH
OŚWIADCZENIA RODZICÓW ADOPCYJNYCH
OŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI DO PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH
PROCEDURA KWALIFIKACYJNA KANDYDATÓW DO PRZYSPOSOBIENIA DZIECKA
SPIS DOKUMENTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH KANDYDATÓW NA RODZINY ADOPCYJNE
INFORMACJE DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Powrót do strony Lubuskiego Ruchu na Rzecz Kobiet i Rodziny "Żar"