Buy professional website templates for an affordable price and sign up with the best web host.

Akty prawne

Drukuj

W niniejszym artykule zebraliśmy wszystkie akty prawne, które dotyczą tematyki adopcji.

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawa z dnia 25 lutego 1994 r. z późn. zm. /Dz.U. Nr 83 poz. 417 z 1995 r./ - art. 114-127
 • Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa z dnia 29 września 1986 roku z późn. zm. /Dz.U. Nr , poz. z 1995 r./ - art. 47-49
 • Kodeks postępowania cywilnego, ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku z późn. zm. /Dz.U. Nr , poz. z 1995 r./ - art. 585-589
 • Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 roku /Dz.U. Nr 16, poz. 71 z 1991 r./
 • Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego z 29 maja 1993 roku /Dz. U. Nr 39, poz.448 z 2000 r./
 • Europejska konwencja o przysposobieniu dzieci z 1967 roku /Dz.U. Nr 99, poz.1157 z 1999 r./
 • Europejska Konwencja o wykonywaniu praw dzieci z 1996 roku /DZ.U. Nr 107, poz.1128 z 1997 r./
 • Rozporządzenie MPiPS z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka (Dz.U. Nr 272, poz. 1610)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. nr 201, poz. 1455)
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku w Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, art. 154 postępowanie adopcyjne)
 • Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. nr  36, poz. 180 z późniejszymi zmianami)
 • Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawach Dziecka z 1989 r. (Dz.U. nr 6 z 1991r.poz. 71)
 • Haska Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego z 1993r. (wiążąca RP od 01.10.1995r., lecz nie opublikowana w Dzienniku Ustaw)
 • Europejska Konwencja o przysposobieniu dzieci z 1967r. (wiążąca RP od 22.09.1996r., nie opublikowana w Dzienniku Ustaw)
Photoshop Brushes Joomla 1.7 Templates designed by College Jacke