Buy professional website templates for an affordable price and sign up with the best web host.

O nas

Drukuj

Ośrodek Adopcyjny "Żar" Lubuskiego Ruchu na Rzecz Kobiet i Rodziny "Żar" jest placówką niepubliczną wpisaną do wojewódzkiego rejestru ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w Gorzowie Wielkopolskim dnia 23 lipca 2010 roku pod pozycją nr IV.

Ośrodek Adopcyjny ŻAR prowadzi działalność diagnostyczno-konsultacyjną, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka, Ośrodek wspiera rodziny adopcyjne w wypełnianiu ich funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez prowadzenie poradnictwa rodzinnego i terapii rodzinnej.

Od początku naszego funkcjonowania ściśle współpracujemy z Ośrodkiem Adopcyjnym w Jeleniej Górze prowadzonym przez Karkonoskiego Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja".

Główne zadania, które sobie stawiamy to:

  • prowadzenie działalności edukacyjnej i upowszechniającej tworzenie rodzin adopcyjnych oraz pozyskiwanie osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka
  • szkolenie kandydatów na rodziny adopcyjne
  • opieka i wsparcie pedagogiczno – psychologiczne dla dzieci i rodziców adopcyjnych
  • zapobieganie odrzuceniu dzieci przez rodziny biologiczne
  • dobór dzieci kwalifikowanych do adopcji
  • inicjowanie i podejmowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym w szczególności z jednostkami  organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowym .

Od początku naszego funkcjonowania ściśle współpracujemy z Ośrodkiem Adopcyjnym w Jeleniej Górze prowadzonym przez Karkonoskiego Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja".

Naszym celem jest prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego  na rzecz dzieci oraz osób z powiatu żarskiego. 

Photoshop Brushes Joomla 1.7 Templates designed by College Jacke