Buy professional website templates for an affordable price and sign up with the best web host.

Nasi pracownicy

Drukuj

mgr Lucyna Hoffmann-Czyżyk

dyrektor OA, prezes Lubuskiego Ruchu na Rzecz Kobiet i Rodziny "Żar", psycholog, biegły sądowy w dziedzinie psychologii i seksuologii, specjalista z zakresu zarządzana zasobami ludzkimi oraz zarządzania placówkami oświatowymi, terapeuta NLP, transterapii, choreoterapii, terapii eriksonowskiej, trener rodzin zastępczych i adopcyjnych.

mgr Emilia Lange

psycholog OA, uczestnik Szkoły Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii Gestalt we Wrocławiu, uczestnik psychologicznego treningu grupowego (trening interpersonalny) ukończone liczne kursy i szkolenia m.in. ABC ADHD w PPP - diagnoza i psychoedukacja Diagnostyka psychologiczna i pedagogiczna.

mgr Alicja Herod

pedagog OA, Vice-prezes Stowarzyszenia Edukacyjno – Terapeutycznego „Odyseja”, terapeuta uzależnień od środków psychoaktywnych w trakcie certyfikacji, uczestnik psychologicznych treningów grupowych (trening intrapsychiczny i interpersonalny) , kurator społeczny, ukończone szkolenia m.in. z zakresu pomocy rodzinom dysfunkcyjnych, przemocy w rodzinie.

mgr Agnieszka Rutkowska

pedagog -  OA,  terapeuta dzieci  w wieku 11-12 lat głównie z uogólnionymi trudnościami szkolnymi oraz specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu. Pracownik PP-P w Żarach. Ukończone liczne kursy i szkolenia m.in. Diagnoza pedagogiczna dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku 0 – 12 lat ,konstrukcja Indywidualnego Programu Edykacyjno-Terapeutycznego w oparciu o diagnozę PEP-R, zespół nadpobudliwości psychoruchowej – rozpoznawanie i praca z zachowaniami problemowymi ,rysunek dziecka jako narzędzie pracy socjoterapeutycznej, zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży – objawy, przebieg, terapia.

mgr Jolanta Grędzińska

pracownik socjalny OA.

mgr Justyna Rasztubowicz

pedagog OA , specjalność resocjalizacja, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Żarach, wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi, trener rodzin zastępczych i adopcyjnych.

Dorota Milińska

pracownik OA, stanowisko - księgowa.

Photoshop Brushes Joomla 1.7 Templates designed by College Jacke